Mezi certifikované bojovníky proti šikaně se poprvé zařadili i Češi

You are here:

Metodici ze SCHOLY EMPIRICA se učí, jak zabránit šikaně na základních školách. Pět účastníků březnového týdenního výcviku ve finské metodě KiVa se tak zařadilo mezi stovku profesionálů z celého světa, kteří mají oprávnění metodu KiVa zavádět na školách. SCHOLA EMIRICA díky tomu může vzdělat a provádět desítky učitelů ze základních škol, které metodiku začnou používat v následujícím školním roce.

Česko se díky organizaci SCHOLA EMPIRICA zařadí mezi dvanáct zemí, které díky KiVa snižují jak utrpení žáků, tak dlouhodobé zdravotní, sociální a ekonomické dopady, jimiž šikana zatěžuje celou společnost. V následujících dvou letech SCHOLA EMPIRICA otestuje českou verzi metody na čtyřiadvaceti základních školách, aby tak vyplnila nedostatečnou nabídku účinné a komplexní prevence šikany v Česku. První čtyři čeští certifikovaní lektoři v létě proškolí pedagogický sbor dvanácti škol, které KiVa svým žákům nabídnou už od září. Na dalších základních školách metodu zavedou o rok později, aby pak srovnání obou skupin škol přineslo exaktní data o tom, jak moc se žákům po zavedení metody ulevilo.

V zahraničí patří program KiVa mezi nejúčinnější nástroje snižující výskyt šikany ve školách. Šikanu pojímá jako problém celého kolektivu žáků. Většinu z nich naučí, jak se svých spolužáků v případě problémů zastat. Potenciální agresoři by pak šikanováním nezískali obdiv a postavení, kvůli kterému se agrese vůči svým obětem dopouští – a k šikaně nedojde. Finští autoři, kteří na vývoji metody pracovali od devadesátých let, dosáhli plošným zavedením KiVa na základních školách celonárodního snížení výskytu šikany o desítky procent a studie z dalších zemí jejich závěry potvrzují. Jedná se o výsledky, které KiVa zařazují mezi světově nejlepší programy obrany proti školní šikaně.

KiVa je výjimečná v tom, že má prokázané účinky ve všech formách šikany, to znamená v šikaně verbální, fyzické i vztahové. Podstatné to je například s ohledem na narůstající pobyt dětí v online prostředí: KiVa účinně předchází i kyberšikaně. Jedná se o celoškolní program, který zahrnuje jak preventivní, tak intervenční složku, což je docela unikátní, zejména v kombinaci s faktem, že KiVa má ověřenou účinnost napříč různými zeměmi,” potvrzuje jedinečnost metody doktorka Lenka Kollerová, odbornice na školní šikanu z Akademie věd.

Není přitom náhodou, že metodu do Česka přináší právě SCHOLA EMPIRICA. Ta o zlepšování českého školství pomocí vědecky ověřených metod usiluje už devatenáctým rokem. V posledních letech představila rodičům a pedagogické veřejnosti například metodiku rozvoje sociálních a emočních schopností Dobrý začátek nebo projekt podporující inovativní a podnikatelské myšlení Učíme se podnikavosti.

V průběhu testování a zavádění programu KiVa bude SCHOLA EMPIRICA nabízet i workshopy pro učitele škol, které zatím do programu zařazené nejsou, nebo informační portál o prevenci šikany pro rodiče

Učitelé a rodiče, kteří mají o metodu bližší zájem, naleznou info na facebookovém profilu či na  www.scholaempirica.org, a mohou tak být pravidelně informováni o projektech SHOLY EMPIRICA. Bližší Informace o programu KiVa lze zároveň získat i přímo od koordinátorky projektu Moniky Kotrbové, kotrbova@scholaempirica.org. 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email