Skills Builder – jak u žáků podporovat vůdčí schopnosti

You are here:

V předposledním dílu seriálu o možnostech rozvoje základních dovedností dle metodiky Skills Builder ve výuce si představíme, jak u žáků podporovat Vůdčí schopnosti.

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů. Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy členů svého týmu, aby je na základě těchto informací dokázali efektivně motivovat. V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Podrobněji se podíváme na krok 5, který se zaměřuje na proces rozhodování a hledání společné cesty tak, aby s ní byla většina spokojena a podařilo se dokončit společný úkol včas. 

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokáží přispět do týmové diskuze tak, aby se členové shodli na tom, co podniknou, a tým díky tomu mohl dokončit svůj úkol. V předchozím kroku se naučili efektivně rozdělit úkol mezi členy svého týmu a zajistit, aby všichni svou práci dokončili včas. V tomto kroku se naučí pomoci svému týmu dospět ke společnému rozhodnutí, jak zadaný úkol vypracovat.

Výuka kroku 

V tomto kroku, který dál rozvíjí dovednosti získané v krocích 3 a 4, se žáci naučí zaprvé, že shodnout se v týmu na něčem znamená dospět k rozhodnutí, které podporuje většina, a ne vždy s ním nutně souhlasí všichni, a zadruhé, že ke shodě se dá dospět řadou různých způsobů. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

  • Definujte si, co znamená „shodnout se na něčem“: „dospět k rozhodnutí, s nímž souhlasí většina členů týmu.“ 
  • Vysvětlete žákům, že při týmové práci je důležité shodnout se na postupu, aby byla vaše práce úspěšná. Někdy to může také znamenat, že se společným rozhodnutím nebudou spokojeni všichni členové. 
  • Představte žákům dvě jednoduché strategie, jak ke shodě dospět: hlasování a zkombinování několika nápadů do jednoho. 
  • Předveďte, jak vypadá hlasování: vyzvěte žáky, aby nejdřív zvedli ruku ti, kdo by raději nechali třídu vymalovat namodro, potom ti, kdo načerveno. Sečtěte hlasy. Možnost, která získala více hlasů, by byla společným rozhodnutím, které musí akceptovat všichni. 
  • na té samé situaci vysvětlete strategii kombinování myšlenek: „Namísto toho, abychom třídu vymalovali buď namodro, nebo načerveno, můžeme barvy zkombinovat. Výsledkem může být třeba červeno-modrý pruhovaný vzor nebo fialová, která vznikne kombinací obou barev.“ 
  • Zeptejte se žáků, jestli je napadá ještě nějaký další způsob, jak dospět ke shodě, a případně ho zaznamenejte.

Procvičování:

Jednou z aktivit, kterou lze procvičit tento krok je „Cesta na opuštěný ostrov“.  Rozdělte žáky do malých týmů, ve kterých budou mít za úkol rozhodnout, co by si s sebou vzali na opuštěný ostrov. Na tabuli jim napište následující věci (nebo jim je ukažte na obrázku): mobil, láhev s vodou, pytlík bonbonů, krabička zápalek, nůžky a pytlík semínek. Zadejte týmům následující pokyny: „Ztroskotáte na opuštěném ostrově a můžete si nechat jen tři z těchto věcí. V týmech se musíte shodnout, které tři věci si vyberete. Při rozhodování byste měli využít strategie, o kterých jsme se učili.“ Nechejte jim pár minut na rozhodování a následně se zeptejte, k čemu dospěli a jakým způsobem.

Více podobných aktivit naleznete v Průvodcích pro učitele, které jsou součástí metodiky Skills Builder a SCHOLA EMPIRICA je přeložila do českého jazyka. Průvodci pro učitele budou od dubna 2021 volně stažitelné z webu SCHOLY EMPIRICA. Sledujte nás také na Facebooku, kde každý týden zveřejňujeme výzvy k rozvoji jednotlivých dovedností.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email