Rozvoj pozitivního nastavení dle metodiky Skills Builder

You are here:

V našem seriálu o představování vybraných aktivit v rámci rozvoje jednotlivých dovedností dle metodiky Skills Builder se dostáváme do druhé poloviny. Pátý díl se zaměřuje na podporu pozitivního nastavení. Pozitivní nastavení Skills Builder definuje jako schopnost používat taktiky a strategie, které pomáhají vyrovnat se s neúspěchem a dosahovat svých cílů. Jak tuto schopnost podporovat se podíváme prostřednictvím aktivity na úrovni 5, kterou by měli zvládnout žáci čtvrtých a pátých tříd. Při zvládnutém kroku 5 dokážou žáci vytrvat, když se něco nedaří, a zároveň povzbudit i ostatní děti.

Výuka kroku
1. Zeptejte se žáků, co mohou dělat, aby vytrvali, když se jim něco nedaří (např. jaké sebemotivační strategie mohou použít, viz krok 4).

2. Všichni společně vymyslete definici vyjádření „někoho povzbudit“: „Co znamená někoho povzbudit? Jak poznáme, že se nám to povedlo? Proč může být potřeba někoho povzbudit?“

3. Vysvětlete žákům, že tím, co sami řeknou nebo udělají, mohou ovlivnit, jak se budou cítit nebo co udělají jiní lidé.

4. Ukažte jim to na příkladu: „Házíte si s kamarádem míčkem. Míček vám ale spadne za plot. Oba jste z toho rozmrzelí. Jak byste se cítili, kdyby vám kamarád řekl:
a) ‚Pojď, půjdeme si najít nový míček.‘
b) ‚To ne, teď už si nezahrajeme!‘?“

Zdůrazněte, že každá z kamarádových reakcí vedla k jinému vašemu pocitu.

5. Představte a názorně předveďte různé strategie, které mohou žáci použít k povzbuzení ostatních dětí:
a) Usmát se na ně.
b) Zeptat se jich, jak se cítí, a odpovědět jim pozitivně: „To bude dobré, to zvládneme!“
c) Zkusit odvést jejich pozornost od neúspěchu povídáním o něčem jiném: „Jaké to bylo na plavání?“ Vyzvěte žáky, aby zkusili vymyslet další způsoby, jak kamarády povzbudit, a nápady zaznamenávejte.

V předchozích dílech jsme si ukázali, jak rozvíjet kreativní myšlení, schopnost řešit problémyschopnost naslouchat a prezentační dovednosti.

Plnou verzi a všechny kroky podobných aktivit naleznete v Průvodcích pro učitele, které jsou součástí metodiky Skills Builder a Schola Empirica je přeložila do českého jazyka. Pokud byste o ně měli zájem, napište na e-mail: sloufova@scholaempirica.org.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email