Dobrý začátek pro každého: Konference přivede do Prahy odborníky, kteří představí dobrou praxi v oblasti formálních a neformální vzdělavatelů

You are here:

Schola Empirica z.s., nevládní a nezisková organizace sídlící v Praze, oceněná prestižní cenou EDUin za inovativní metodiku rozvoje sociálních, emocionálních a kognitivních dovedností předškolních dětí, letos na podzim organizuje konferenci s názvem „Dobrý začátek pro každého: spolupráce formálních a neformálních vzdělavatelů”. Konference se uskuteční 15. září 2020 v Praze a řada místních i mezinárodních odborníků bude diskutovat o nejnovějších strategiích a osvědčených postupech spolupráce mezi formálními a neformálními vzdělavateli.

Tato konference je završením projektu Erasmus + GSA – „Dobrý začátek pro všechny děti: Rozvoj inkluzivních vzdělávacích metod pro děti předškolního věku ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.” Cílem projektu bylo zlepšit spolupráci mezi formálními a neformálními vzdělavateli a také propagovat inkluzivní metody práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí s cílem usnadnit úspěšný přechod z neformálního vzdělávacího prostředí, jako jsou dětská centra a kluby, do hlavního vzdělávacího proudu.

Účastníci konference se budou prostřednictvím prezentací a interaktivních workshopů učit inovativním výukovým metodám, které jim pomohou připravit děti ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí na jejich budoucí školní docházku. Konference vybaví účastníky novými nástroji pro řešení záležitostí týkajících se sociálně znevýhodněných dětí a poskytne jim příležitost rozšířit svou profesní síť a rozvinout prospěšná partnerství v celé EU.

Na seznamu mezinárodních řečníků jsou Egle Havrdová, Schola Empirica (Czechia), Mojca Williams, Tiny Signers (UK), Alexandra Konopka, Społeczna Akademia Nauk (Polsko), Cecillia Torstensson, Centrum för flexibelt lärande (Švédsko), Hälsinglands utbildningsförbund, Miroslav Sklenka, Škola dokorán – Wide Open School (Slovensko).

Konference se uskuteční v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (České vysoké učení technické) na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, Dejvice.

Místa pro účast na konferenci jsou omezená, proto bychom vás rádi požádali, abyste se zaregistrovali vyplněním tohoto formuláře do 15. srpna 2020.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email