V Praze se sešli mezinárodní odborníci, aby zahájili projekt BE Child z programu Erasmus+

You are here:

8. a 9. ledna 2020 se v Praze na Vinohradech konalo první setkání projektu BE-CHILD. Zástupci organizací z Islandu, Itálie, Estonska, Rumunska, Bulharska a České republiky měli možnost se navzájem poznat, prodiskutovat plán realizace projektu a seznámit se s českou kulturou. 

Během dvoudenního setkání se partneři podělili o své názory a diskutovali o strategiích pro realizaci jednotlivých kroků projektu. Posuzovali také otázky správního a finančního řízení, zajištění kvality, strategie šíření, změn rozpočtu a postupů finančního výkaznictví. Partneři dále projednávali první výstup projektu – vytvoření „Kompendia osvědčených postupů při výuce sociálních a emočních kompetencí v předškolním vzdělávání a péči (věk 0-6 let)“. Na základě této diskuze byl sestaven akční plán na následující měsíce realizace projektu.

Dalším tématem byl druhý výstup projektu – “Educational Toolkit” – sada nástrojů, která poslouží jako zdroj inspirace pro podporu děti v rozvoji jejich sociálních a emočních dovedností a dalších relevantních schopností. Ty by měly být upevňovány prostřednictvím praktických činností a cvičení, aby se postupně vybudovala jejich rovnováha a samostatnost. V tomto ohledu budou partneři projektu spolupracovat s učiteli a dalšími zúčastněnými stranami na identifikaci a vývoji výukových aktivit, praktických cvičení, experimentálních materiálů a nástrojů, pedagogických videí atd. 

Účastníci projektu jsou přesvědčeni, že projekt je v současné situaci velmi relevantní a bude mít dlouhodobé přínosy, jako například:

  • vývoj inovativních pedagogických metodik pro vytvoření efektivnějšího prostředí pro učení;
  • zavedení pedagogických přístupů zaměřených na individualitu každého dítěte v předškolních zařízeních za účelem lepší podpory celkového vývoje dětí;
  • navázání konstruktivní spolupráce mezi pedagogy, dětmi, rodiči a celou komunitou předškolního vzdělávání a péče.

Všechny výstupy projektu budou zveřejněny na webových stránkách projektu. 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email