Učitelská výzva: Inspirujte své kolegy

You are here:


Natáčíte výuková videa nebo učíte své žáky prostřednictvím videohovoru či webináře? Chcete ukázat, že jste současnou situaci přijali jako výzvu, a inspirovat ostatní učitele? Přijměte UČITELSKOU VÝZVU s možností vyhrát pomůcky pro výuku dle vlastního výběru v hodnotě 5 000 Kč.
JAK SE ZAPOJIT?
1. Natočte video online aktivity, kterou děláte se svými žáky. Může se jednat o:

a) Výukové video, které natočíte na mobil či kameru a následně sdílíte se svými žáky.

b) Nahrávku vaší hodiny s dětmi prostřednictvím videohovoru či webináře.

Poznámka: Pokud si nevíte rady, jak natočit či upravit video, může vám být nápomocný náš webinář, který se tímto tématem zabýval. Ke zhlédnutí ZDE.
2. Videa mohou být sdílena prostřednictvím

a) Odkazu na Youtube (doporučujeme, video lze nastavit i jako neveřejné, tj. pouze pro osoby s odkazem) či jinou video platformu.

b) Odkazu na Google disk.

Poznámka: Maximální délka zaslaného videa je 15 minut, pokud je vaše video výrazně delší (např. webinář), napište nám časy videa, které považujete za nejlepší či nejdůležitější a na které se máme zaměřit především.
3. Napište krátký text o vaší aktivitě. Co je cílem této aktivity, co je k této aktivitě potřeba a jaký je postup této aktivity.
(Např. Cílem této aktivity je prohloubit znalosti moderních dějin a zasadit je do širšího kontextu. Touto aktivitou si žáci hravou formou procvičí posloupnost důležitých historických událostí českých dějin 20. století. Nejprve seřadí karty dle svého uvážení a následně učitel řekne, zda jsou karty seřazeny správně za sebou a pokud nejsou, zeptá se žáků, kde si myslí, že je chyba. Následně o jednotlivých událostech žáci s učitelem diskutují a zařazují je do historického kontextu. K této aktivitě je potřeba aplikace Flinga s předem připravenou aktivitou.) Část této aktivity (bez diskuse) si můžete prohlédnout na záznamu našeho webináře k nástroji Flinga ZDE.
4. Videa i s popisem aktivity posílejte na e-mail: soutez@scholaempirica.org, uveďte prosím vaše jméno, jméno vaší školy a zda souhlasíte s případným zveřejněním videa na naší Facebookové stránce.
DOKDY SE MOHU ZAPOJIT?
Svá videa můžete posílat či sdílet do pátku 12. 6. 2020, vyhodnocení proběhne týden poté.
KDO BUDE HODNOTIT?
Za Scholu Empirica vybereme nejinspirativnější výuková videa, která získají cenu v podobě pomůcky či pomůcek pro výuku v hodnotě 5 000 Kč dle vlastního výběru.


Učitelská výzva je realizována díky projektu Učíme se podnikavosti, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000560. Do projektu se můžete stále zapojit.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email