Jak udělovat dětem pokyny tak, aby nebyly zahlcené

You are here:

Na začátek si vždy nejprve položte otázku, zda opravdu potřebuji dát tento pokyn? Pokud to není nutné, nedělejte to. Děti jsou zahlcené instrukcemi (příkazy, zákazy, rady a doporučení) od dospělých lidí, takže je postupně přestávají vnímat a snadno přeslechnou ty opravdu důležité.  Pojďme si tedy říct, jak by takové pokyny měly vypadat.
1) Pokyn má být stručný a jasný
2) Žádejte splnění vždy jen jednoho úkolu
3) Pokyn má být pronesený klidným a zdvořilým tónem
4) Než dáte pokyn, ujistěte se, že vám dítě věnuje pozornost
5) Vyvarujte se opakování pokynu
6) Nevyhrožujte

7) Nepoužívejte slůvko „přestaň“
8) Nezvyšujte hlas
9) Upozorněte dítě s předstihem, že hra se chýlí ke konci
10) Pokud potřebujete něco vysvětlit, udělejte to před vydáním pokynu.

11) Vyslovte jen takový pokyn, který umí dítě splnit
12) Jakmile dítě poslechne, pochvalte ho!
S dítětem mluvte pokud možno tak, jako byste mluvil/a s jiným dospělým. Dítě bude připravené poslouchat jen tehdy, pokud s ním budete mít dobrý vztah, který budete dále rozvíjet. Nezapomeňte, jak důležité je věnovat pozornost i ve chvílích, kdy nedáváte pokyny. Buďte důslední, nenechte se rozptýlit a hlavně to nevzdávejte.

Autor: Petr Havlíček

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email