Blog

You are here:

Jak objektivně vyhodnotit, zda konkrétní metodika či program ve škole funguje? Základem je kvalitní evaluace

Učitelé v mateřských školách testují metodiku Dobrý začátek rozvíjející socio-emoční dovednosti dětí, pedagogové v základních školách pak zkoušejí, zda se i u nás osvědčuje program prevence šikany KiVa a metodika posilující osm měkkých dovedností Skills Builder. Všechny tyto empiricky ověřené metodiky přinášíme ze zahraničí a adaptujeme je pro české školy. Zda jsou tyto metodiky pro…

Adaptujeme kurzy mediální výchovy pro rodiče a pedagogy

Ve Švédsku se uskutečnilo třetí setkání zahraničních partnerů Erasmus+ projektu MediaParents, do kterého jsme zapojeni. Projekt je zaměřený na další vzdělávání rodičů a pedagogických pracovníků v oblasti mediální výchovy. V této fázi projektu dokončujeme adaptaci všech kurzů do jazyků zapojených zemí (češtiny, slovenštiny, němčiny, bulharštiny a švédštiny), včetně jejich lokalizace pro místní kontext.    …

Jak na pozitivní klima ve třídě a stmelení kolektivu

Pedagogům, kteří začleňují ukrajinské žáky, pomáháme rozvíjet dovednosti pro navození pozitivního klimatu ve třídě a stmelení kolektivu. To vše prakticky, udržitelně, s metodickou podporou a zdarma díky podpoře Nadace České spořitelny. Učitelé se tak mohou zdokonalit v aktivitách zaměřených na vzájemné poznání, zvědomění silných stránek, zkoušení různých strategií řešení problémů individuálně či ve skupině, rozvoj…

SKAV Kulatý stůl: Jak vytvářet „evidence-based“ vzdělávací politiku?

Už od roku 2014 přenášíme evidence-based vzdělávací programy ze zahraničí do prostředí českých škol a ověřujeme, zda fungují, případně jaké změny jsou potřeba do programu zapracovat, aby nejlépe odpovídaly potřebám českých dětí i učitelů. Tyto zkušeností jsme měli možnost sdílet s odborníky v rámci panelové diskuze kulatého stolu SKAV a EDUin, kde zazněly další zajímavé…

Praktický návod pro navození pozitivního klimatu a stmelení kolektivu

Pedagogům, kteří začleňují ukrajinské žáky, nabízíme osvojení dovedností pro navození pozitivního klimatu ve třídě a stmelení kolektivu. To vše prakticky, s metodickou podporou a zdarma. Učitelé se tak mohou zdokonalit v aktivitách zaměřených na vzájemné poznání, zvědomění silných stránek, zkoušení různých strategií řešení problémů individuálně či ve skupině, rozvoj týmové spolupráce a empatie. Pro osvojení …

Jak učit děti ventilovat vztek bezpečně

Jak děti učit ventilovat vztek bezpečně Naše mentorka metodiky Dobrý začátek Eva Hrubá doporučuje při práci se vztekem dupací koberec, tedy prostor, kde se děti mohou bezpečně vyzuřit a vyventilovat svůj vztek. Je důležité, aby k němu existovala jasná a srozumitelná pravidla – např. je na něm vždy pouze jeden. Jak děti učit sebehodnocení a…

KiVa v Estonsku naplňuje vizi bezpečné školy

Druhý listopadový týden vyrazila skupina českých certifikovaných lektorů programu KiVa společně s 12 učiteli pilotních škol na zahraniční stáž do Estonska, jedné z prvních zemí, kde byl zaveden program proti šikaně KiVa. Náplní stáže byla návštěva KiVa škol v Tallinnu, setkání s vedením KiVa škol, školními KiVa týmy a nahlédnutí do KiVa lekcí. Dozvěděli jsme…

„Serious games“ pro téma rovnosti a rozmanitosti

„Serious games“ je interaktivní nástroj s třiceti krátkými příběhy, které ilustrují problémy dětí v zařízeních předškolního vzdělávání. Cílem těchto interaktivních příběhů je podpořit odborníky a děti, aby dokázali rozpoznat a řešit konflikty vyvolané předsudky, diskriminaci a vyloučení, kriticky myslet, postavit se za ostatní i za sebe a chovat se ke všem s respektem bez ohledu…

Christina Salmivalli: Řekni, že to není fér

„Říkáme jim, že není třeba se hned postavit agresorovi, že se nemusejí stát superhrdiny. Stačí, když se k útočníkovi nepřipojí, neobdivují ho, nesmějí se. Dají najevo, že takové chování není nic, co by ve svém okolí chtěli. Potom můžou přijít za obětí a říct – viděl jsem, co ti udělali, a není to fér, nelíbí…

Metro: Pětina českých školáků se v životě setkala se šikanou

Do českých škol přenáší naše organizace poznatky, které vycházejí z finského „protišikanózního“ programu KiVa pro prevenci a intervenci šikany.   „Program KiVa byl do finských škol zařazen díky podpoře ministerstva školství a kultury. Od té doby se šikana v celém Finsku snížila o 61 procent,“ říká profesorka Christina Salmivalli, autorka programu KiVa.   Výsledky z…

Finský program KiVa v ČR: Jak snížit šikanu a zvýšit wellbeing na základní škole

Zhruba ⅕ žáků na českých školách se setkává s jistým druhem šikany. U většiny převládá fyzické napadení, které se vyskytuje ve 21 procentech a verbální v 19 procentech případů, častá je ale kombinace napadení. Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách připadá každý rok na první čtvrtek v listopadu. Při této příležitosti uspořádala…

Již po prvním roce programu KiVa pozorujeme v zapojených školách nižší výskyt šikany než ve školách s běžným preventivním programem

Na 24 českých školách, které se díky neziskové organizaci Schola Empirica zapojili do pilotáže programu KiVa, se až 21 % žáků potýká s nějakou formou šikany. Nejčastěji se jedná o fyzické či verbální formy ubližování, sociální vyloučení nebo i kyberšikanu. Již po prvním roce implementace programu KiVa do škol však můžeme pozorovat nižší nárůst šikany. …