I české školství může být světové. Finský program KiVa pro prevenci šikany pomáhá udržovat přátelskou atmosféru na českých školách

You are here:

Násilí na školách představuje alarmující téma nejen ve světě, ale i v České republice. Svědčí o tom i výsledky nedávného průzkumu, dle kterého se více než polovina českých žáků během studia setkala s určitou podobou fyzického nebo psychického ubližování. Ministerstvo školství a tělovýchovy zavedlo povinnost realizovat na všech školách Minimální preventivní program pro předcházení rizikového chování. Každá škola si takový program vytváří sama, kvalita je proto často rozdílná. Existuje ale nějaké funkční řešení, jak aktivně zamezovat vzniku šikany a násilí?

Podle průzkumu České školní inspekce z roku 2015 pouze každý třetí žák chodí rád do školy. Velkou roli hraje především vysoká míra šikany na českých školách. Podle průzkumu společnosti SCIO, z přelomu let 2018 a 2019, se s fyzickým nebo psychickým ubližováním setkalo až 85 % žáků. Jedná se o opravdu dramatický výsledek.

I přes naléhavost situace jsou ale dosavadní opatření na školách bez významnějšího výsledku a část žáků si dle výzkumu dokonce vůbec neví rady na koho se obrátit v případě, že se do podobné situace dostanou. Zároveň většina řešení více než předcházení vzniku situace znamená jen hašení ohně na střeše. To bychom mohli označit za kámen úrazu celé situace. Právě prevence je totiž klíčová pro udržování dobré atmosféry třídního kolektivu. 

Předcházení šikany na školách je oblast, jehož výzkumu se dlouhodobě věnují pedagogové v severských zemích. V posledních deseti letech se tak z Finska do zbytku Evropy šíří čím dál populárnější program KiVa (z finského Kiusaamista Vastaan – proti šikaně) pro prevenci a řešení šikany, který vznikl kombinací bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů a špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě. Cílem programu je naučit školy šikaně předcházet a včas identifikovat její projevy. Zároveň školám poskytuje návod pro řešení případů již existujících. Program KiVa tak nabízí školám velké množství konkrétních nástrojů a materiálů, které pomáhají zlepšovat třídní i školní klima. Aktivity v programu KiVa podporují u žáků empatii a zájem o druhé. Žáci se učí vyjadřovat podporu oběti šikany a asertivně reagovat na chování agresora. Podstatná část šikany je tak eliminována, aniž by k ní vůbec došlo. 

V České republice se zaváděním tohoto preventivního programu na základní školy věnuje nezisková organizace Schola Empirica. „Klíčovou strategií pro snížení výskytu šikany je zavedení či posílení preventivních aktivit ve třídách, a především i změna postojů všech aktérů ve škole,“ říká Egle Havrdová, ředitelka organizace Schola Empirica. Schola Empirica je zároveň jediným licenčním partnerem KiVa pro Českou republiku. „V současnosti pilotujeme program KiVa na 24 českých školách. Rádi bychom ale program šířili na dalších školách, ještě pro školní rok 2022/2023,“ dodává Havrdová.

 

Kontakt pro média:

Adéla Lelková
Account Executive, Topic PR 

E: alelkova@topicpr.cz
M: +420 715 814 823

Tereza Dejmková
Account Assistant, Topic PR          
E: tdejmkova@topicpr.cz
M: +420 607 865 616

 

SCHOLA EMPIRICA z.s.

Nezisková a nevládní organizace Schola Empirica se od roku 2003 věnuje vzdělávání učitelů, rodičů a sociálních pracovníků. Jejich cílem je vést k tomu, aby mohli dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vychází přitom ze zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravuje pro podmínky ČR, společně s partnery je testuje v praxi, vyhodnocuje jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy pak šíří dál. Schola Empirica nabízí několik unikátních programů zaměřených na rozvoj kompetencí dětí již od nejútlejšího věku. Je také jediným certifikovaným školitelem preventivního programu proti šikaně – KiVa, pro Českou a Slovenskou republiku.

 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email