Online konference “Dobrý začátek pro každého: spolupráce formálních a neformálních vzdělavatelů”

You are here:

Rádi bychom Vás pozvali na závěrečnou online konferenci „Dobrý začátek pro každého: spolupráce formálních a neformálních vzdělavatelů“.

Konference se bude konat 15. září 2020 od 10:00 a bude probíhat ve dvou blocích: dopoledne proběhnou přednášky partnerů projektu GSA (Erasmus+ Dobrý začátek pro všechny děti: Rozvoj inkluzivních vzdělávacích metod pro děti předškolního věku ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí) a odpoledne organizace Language in Your Hands (Anglie) povede interaktivní workshop „Gesta a hudba v rozvoji jazyka“.  

Účastníci budou mít možnost především získat nové informace o metodách spolupráce mezi formálními a neformálními vzdělavateli (mateřské školy, NGOs) a dozvědět se o dobré praxi v předškolním vzdělávání a inovativních vzdělávacích metodách z Velké Británie, Švédska, Slovenska, Polska a České Republiky.

Konference bude probíhat v angličtině, podle potřeby bude zajištěn překlad do češtiny. Registrace na konferenci je otevřena do 11. září 2020, zde. Přihlášeným zašleme podrobný program a instrukce pro připojení.

Více o projektu GSA:

Projekt se zabývá možnostmi spolupráce neformálních vzdělávacích institucí s předškolními zařízeními a jeho cílem je podpořit začlenění dětí ze sociálně znevýhodněných nebo kulturně odlišných prostředí. Spolupráce klíčových aktérů, jakymi jsou rodina, mateřská škola a neformální vzdělavatelé, má zásadní vliv na dosažení vyšší kvality předškolního vzdělávání a péče a je klíčová pro včasnou identifikaci a podporu zranitelných skupin společnosti.

Cílem projektu je shrnout doporučení, jak pracovat s rodinami a dětmi ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí, která pomohou dětem i rodičům lépe se připravit na vstup do formálního vzdělávání. Cílem těchto doporučení je také zabránit předčasnému ukončování školní docházky, a to díky zapojení sociálně a ekonomicky znevýhodněných dětí do běžného proudu vzdělávání v rané fázi vývoje.

Partneři projektu GSA z Česka, Polska, Slovenska, Švédska a Anglie nejdřív identifikovali strategie a příklady dobré praxe na podporu předškolních dětí a ohrožených rodin (zejména rodin migrantů a romských rodin), které jsou v současné době používány v jejich zemích. Následně vybrali nejúčinnější metody a hledali způsoby, jak je uplatnit v různých kulturních kontextech. 

Jsme přesvědčeni, že tyto inovativní inkluzivní metody jsou relevantní pro odborníky z praxe a mohly by být použity pro práci s rodinami ze sociálně znevýhodněného nebo z kulturně odlišného prostředí v neformálním a formálním vzdělávání po celé EU.

Proto bychom vás rádi pozvali, abyste si přečetli výstupy projektu a dozvěděli se více o inkluzivních strategiích a inovativních postupech vyplývajících z projektu GSA:

Report on the National Policies of Inclusive ECEC in Partner Countries

A Description of Inclusive Strategies Applied in Informal Pre-school Settings in the Czech Republic, Slovakia, Sweden, UK and Poland

Good Practice Guide to Inclusive ECEC: New Evidence Based Approaches to Inclusive Preschool Education 

Více informací o partnerských organizacích naleznete zde:

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email