Projekt „Učíme se podnikavosti“ pomohl učitelům z celého Česka vnést do škol podnikatelského ducha

You are here:

Projekt „Učíme se podnikavosti“, realizován vzdělávací neziskovou organizací SCHOLA EMPIRICA se zaměřuje na podporu učitelů, kteří chtějí u svých žáků na základních školách rozvíjet schopnost vidět ve svém okolí příležitosti, užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také schopnost tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem.

Projekt „Učíme se podnikavosti“, který bude letos v červnu končit, učitelům prvního i druhého stupně základních škol, poskytuje nástroje pro podporu v rozvíjení kreativity a podnikavosti u jejich žáků a vytváří prostor pro sdílení zkušení s výukou v této oblasti. Projekt probíhal ve všech 14 krajích České republiky a zapojilo se celkem 139 škol.

„Cílem projektu bylo vytvořit síť center kolegiální podpory, kde učitelé mohou sdílet zkušenosti s výukou podnikavosti na jejich školách. Zapojení učitelé zkoušeli a ověřovali pracovní listy a další materiály přímo využitelné ve výuce a měli možnost účastnit se zahraničních stáží ve školách v Londýně, které dlouhodobě rozvíjejí podnikavost svých žáků.” uvádí ředitelka pořádající organizace SCHOLA EMPIRICA, Egle Havrdová. Žáci učitelů zapojených v projektu měli možnost prezentovat své podnikatelské nápady na konci školního roku v rámci celorepublikové soutěže o nejlepší podnikatelský záměr – Soutěž Malých podnikatelů – více informací:

 http://www.podnikavaskola.cz/soutez-malych-podnikatelu/ Šest nejaktivnějších škol zapojených v projektu uspělo v certifikaci a získalo označení „Podnikavá škola“, která ilustruje aktivní přístup k rozvoji podnikavosti jejich žáků – podrobnosti k  certifikaci:
http://www.podnikavaskola.cz/certifikat/

Dle zpětné vazby od učitelů zapojených do projektu „Učíme se podnikavosti“ pracovní listy byly praktické a užitečné. „Práce s pracovními listy byla výborná, všechny jsme využili a práce s nimi nás bavila natolik, že bychom jich využili ještě více“ pochvaloval si ředitel ZŠ Most, pan Roman Ziegler. Všechny pracovní listy (Náš podnik, Medailonky podnikavých lidí, Jednání s lidmi, Harry Potter badatel) naleznete na: http://www.podnikavaskola.cz/pracovni-materialy/

Oblasti podpůrných materiálů jsou přímo navázány na rozvoj základních měkkých dovedností podle britské metodiky „Skills Builder“. V rámci pracovních listů je možné rozvíjet jednotlivé měkké dovednosti podle úrovně žáků, což nám potvrdili učitelé je také velmi účinné. „Zjištění, že tu je metodika Skills Builder, která funguje, je výborné a všem doporučuji seznámit se s ní blíže“, hodnotila učitelka ze ZŠ Vimperk, paní Jana Doležalová.  Pro bližší info k metodice:

http://www.scholaempirica.org/skills-builder/

Bližší Informace o programu „Učíme se podnikavosti“ lze také získat přímo od koordinátorky projektu Romany Šloufové, sloufova@scholaempirica.org

 

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email