Dobrý začátek

Hlavní principy

Dobrý začátek přináší konkrétní způsoby práce v oblasti podpory sociálních a emočních kompetencí dětí předškolního věku.

Principy Dobrého začátku

1.

Věnování pozornosti

Pedagog projevuje zájem individuálně o každé dítě, všímá si a oceňuje žádoucí chování a záměrně přehlíží to, co je nežádoucí.
2.

Situační učení s velkými maňásky

Pedagog reaguje na aktuální dění ve třídě a prostřednictvím dramatizace pomáhá dětem porozumět příčinám a důsledkům jejich jednání. Děti velké maňásky milují.
3.

Spontánní sociální učení – princip přirozené nápodoby

Modelování žádoucího chování a jednání dětí prostřednictvím jejich vlastního chování či jednání pedagoga.

Výhody metodiky Dobrý začátek®

Je ucelená a nenáročná

Umožňuje plynulé a okamžité uvedení do praxe.

Je návodná

Přináší zcela konkrétní aktivity a postupy pro rozvoj měkkých dovedností.

Je inkluzivní

Je určena pro všechny děti vč. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je účinná u dětí s náročným chováním.

Podporuje wellbeing dětí i učitelů

Prokazatelně snižuje výskyt nežádoucího chování a konfliktů.
SZ_materska_skola_dobry_zacatek2
dobry-zacatek-hlavni-principy-materska-skola

Ukázková videa

Podívejte se na ukázky metodiky Dobrý začátek®.

Videa jsou přístupná zdarma po zadání e-mailu.

Materiál a pomůcky

Kromě samotného know-how metodika obsahuje také sadu pracovních a podpůrných materiálů, které pedagogům pomáhají navazovat s dětmi kontakt, přiměřeně jejich kognitivním schopnostem.

Publikace

Dobrý začátek. Ověřené postupy pro učitelky mateřských škol

Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte. Metodická příručka

Kurikulum. Dobrý začátek pro mateřské školy

Pomůcky

Příklady scénářů pro práci s velkými maňásky

Hry a aktivity pro děti ve třídě – Hafíkův box pomůcek pro MŠ

Pracovní listy

Ilustrované karty A4 a A5 – situace a emoce

Dopisy rodičům na úvod každé lekce

Pojďme si spolu povídat. Sešit domácích úkolů pro děti a rodiče

Maňásek Hafík

Hafíkovy omalovánky, Hafíkovy hry a povídání, Příběhy moudrého medvěda

Ceník publikací a pomůcek pro nové zájemce i zaškolené MŠ najdete v záložce Materiály.

Materiály jsou také součástí metodických balíčků pro školení.

Velcí maňásci nejsou součástí metodického balíčku. Lze si je objednat na Living Puppets. S kódem SCHOLA2022 bude poskytnuta 10% sleva, která se odečítá ručně až po odeslání objednávky.

Kurikulum je pro učitelky mateřských škol stěžejní materiál pro lepší uchopení metodiky Dobrý začátek a snazší implementaci do denní praxe ve třídě. Nabízí teoretická východiska, prostupnost klíčovými kompetencemi, ale hlavně dává přesné návody pro práci s dětmi, které učitelky jednoduše přenáší do své praxe nebo se jimi mohou inspirovat. Protože metodika Dobrý začátek i Kurikulum klade důraz na sociální a emoční vývoj dítěte, je velice důležitá spolupráce školy s rodinou, na kterou nezapomíná ani Kurikulum.

Dobrý začátek jako stavební kámen ŠVP

Metodika vychází z RVP a je kompatibilní s dalšími školními vzdělávacími programy. Pro mateřské školy jsme připravili Kurikulum Dobrý začátek, které učitelé mohou velmi snadno zakomponovat přímo do ŠVP. Poradíme Vám, jak na to.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací