O nás

Náš tým

Egle Havrdová, MA, Ph.D.

Ředitelka
Více informací

Egle Havrdová

Egle Havrdová získala svůj doktorský titul v prosinci r. 2005 na Katedře veřejné a sociální politiky Univerzity Karlovy v Praze. Ve své doktorské práci se zabývala problematikou sociální intervence a provedla srovnání realizace intervenčních programů na místní úrovni v České republice a Litvě v letech 1994 – 2003. V letech 2002/2003 Egle působila jako národní koordinátor pro Science, Society and Mobility of EU Sixth Framework Program for Research and Technological Development v Litvě. Od r. 2004 Egle Havrdová koordinovala několik vzdělávacích projektů a celou řadu konferencí organizovaných Centrem pro veřejnou politiku.
havrdova@scholaempirica.org

Mgr. Anna Petrová Kubešová

Metodička vzdělávání, projekt Skills Builder, HR podpora týmu
Více informací

Anna Petrová Kubešová

Ve Schole Empirica mám na starosti projekt Skills Builder a personální podporu týmu. Oblast vzdělávání a lidských zdrojů mě provázela celý profesní život. Po studiu Pedagogické fakulty UK v Praze a studijní stáži v Londýně jsem působila ve Francii jako lingvistický asistent na malotřídní ZŠ. Poté jsem vedla tým lektorů angličtiny v jazykové škole a působila jako HR konzultant. Před příchodem do Scholy jsem se jako metodička věnovala neformálnímu vzdělávání dětí. Zajímá mě rodinná mediace, které se věnuji přes 10 let, a dramatická výchova, kterou studuji ve 2letém kurzu organizovaném DAMU. Volný čas trávím s rodinou, výlety v přírodě, cestováním a jógou.
petrova@scholaempirica.org

Jaromír Mazák, Ph.D.

Odborný garant evaluace
Více informací

Jaromír Mazák

Ve Schole Empirice se věnuji evaluaci projektových dopadů a analýze dat. Kromě toho pracuji jako vyučují a výzkumník na Katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. K tématům občanské a politické participace publikuji v mezinárodně uznávaných časopisech. Už řadu let mě baví pronikat stále hlouběji do společenskovědní metodologie a v analýze a vizualizaci dat nacházím radost i dobrodružství.
mazak@scholaempirica.org

Mgr. Romana Šloufová

Metodička sociálních inovací
Více informací

Romana Šloufová

Romana vystudovala magisterský obor Studia občanského sektoru na FHS UK, kde po ukončení studií pracovala na mezinárodních výzkumech a lektorovala kurzy na téma sociální ekonomika. V současné době studuje na Katedře studií občanské společnosti FHS UK doktorské studium zaměřené na problematiku sociálního podnikání v České republice. Ve volném čase spolupracuje jako dobrovolnice s organizací HoSt – Home-Start Česká republika, která poskytuje pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. Relaxuje ráda ve vodě jako instruktorka dětského plavání.
sloufova@scholaempirica.org

Kateřina Hudáčová

Evaluátorka
Více informací

Kateřina Hudáčová

Čtvrtým rokem studuji psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V psychologii se mimo jiné zajímám o psychometrii a analýzu dat, které se věnuji i ve Schole Empirica. Ve volném čase ráda chodím na výlety, hraji na příčnou flétnu a kreslím.
hudacova@scholaempirica.org

Bc. Veronika Švomová

Metodička programu KiVa
Více informací

Veronika Švomová

Ve Schole Empirica pracuji jako metodička programu KiVa. Po studiu Pedagogiky jsem začala pracovat jako lektorka angličtiny pro děti v jazykové škole, nyní zde vedu lektorský tým. K tématu šikany mě přivedla práce pro Sdružení rodičů a pro lokální školskou komisi. Momentálně studuji na KTF UK obor Aplikovaná etika. Ve volném čase se věnuji rodině, mezi moje koníčky patří muzikoterapie a jezdectví.
svomova@scholaempirica.org

Mgr. Martina Koutná

Výzkumná pracovnice
Více informací

Martina Koutná

Po studiu Sociologie a sociální politiky a Veřejné a sociální politiky na FSV UK se věnovala předvídaní kvalifikačních potřeb na trhu práce a analýzám souvislostí vzdělání, dovedností a úspěchu na trhu práce. Na toto téma také publikovala několik článků. Do Scholy Empiricy ji přivedla možnost podílet se na podpoře projektů zaměřených na předškolní vzdělávání a evidence-based přístupů ke vzdělávání. Volný čas nejraději tráví pohybem v přírodě, lezením po stěnách, tréninky s Amazonkami a badmintonem.
koutna@scholaempirica.org

Mgr. Pavel Fiala

Metodik vzdělávání, projekt Skills Builder
Více informací

Pavel Fiala

Ve Schole Empirice se věnuji projektu Skills Builder, kterému věřím a fandím – proto do něj vkládám svou energii 🙂 Skills Builder je metodika, která pomáhá rozvíjet klíčové kompetence. Jsem učitel a vím, jak jsou soft skills důležité, jak se jim ve školách potřebujeme věnovat. Před příchodem do Scholy jsem učil ve Škole da Vinci a ještě předtím pracoval v Karlínské obchodní akademii. Před časem mě oslovil koučink, kterému se nyní intenzivně věnuji. Mám rád tenis, badminton, saunu a přírodu. A taky samozřejmě přítelkyni a naše dva kocoury 🙂
fiala@scholaempirica.org

Bc. Jan Netík

Analytik kvantitativních dat
Více informací

Jan Netík

Honza studuje pátý ročník psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také poslední dobou vede semináře z obecné psychologie. Ve Schole Empirice však místo lidí analyzuje data, v nichž rád objevuje nové souvislosti, které mohou pomoci nejen ve vzdělávací praxi. Baví ho učit se čemukoliv novému a propojovat zdánlivě nesouvisející obory, jako jsou psychologie, matematická statistika, programování nebo neurovědy, v kterých by chtěl pokračovat i v rámci doktorského studia. Ojedinělé volné chvíle vyplňuje hrou na elektrickou kytaru.
netik@scholaempirica.org
Mgr. Monika Kotrbová

Mgr. Monika Kotrbová

Koordinátorka projektu
Více informací

Monika Kotrbová

Monika vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Při svém studiu se zabývala primárně sociálními nerovnostmi se zaměřením na nerovný přístup ke vzdělávání. Ve Schole Empirice se podílí na koordinaci projektu “KiVa”, který se věnuje prevenci a řešení šikany na základních školách, a spolupracuje na projektu “Učíme se podnikavosti”. Když nepracuje, tak si ráda čte, píše do šuplíku, chodí na koncerty a poučuje ostatní o tom, jak se správně připravuje káva. 🙂
kotrbova@scholaempirica.org

Mgr. Adam Klocek

Evaluátor projektu
Více informací

Adam Klocek

Ve Schole Emirice se zabývám evaluací projektů, tvorbou teoretických přehledových prací, metodologií a analýzou dat. Mimo Scholu studuji PhD v klinické psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě, kde se zabývám zejména psychometrickými validizacemi terapeutických škál a síťovým modelováním mechanismů změny. Ve volném čase hraji na violoncello, píšu povídky nebo publikuji odborné články.
klocek@scholaempirica.org

Mgr. Kateřina Michalová

Metodička vzdělávání
Více informací

Kateřina Michalová

Kateřina vystudovala bakalářský obor Humanitní studia na FHS UK a navazující magisterský program Pedagogika na FF UK. Během svého studia se věnovala otázce rozvoje učebních kompetencí žáků a otázce využití klíčových principů programu Instrumentálního obohacování v podmínkách školního učení. Současně pracovala jako učitelka na základní škole pro děti se specifickými poruchami učení v Praze. V roce 2009 přesídlila na několik let do švýcarského Curychu, kde nasbírala zkušenosti jako tutor a pomocný asistent pedagoga v mezinárodní škole. Později založila a vedla českou předškolní skupinu pro děti krajanů.
michalova@scholaempirica.org

Mgr. Alexandr Strnad

Koordinátor projektu
Více informací

Alexandr Strnad

Ve Schole Empirice spolupracuji především na projektu Učíme se podnikavosti. Zároveň se jako metodik podílím na implementaci mezinárodního projektu KiVa v ČR. Mám vystudovanou pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor Matematika – Občanská nauka. V posledních letech jsem sbíral zkušenosti například jako ředitel malé soukromé školy či projektový manažer v oblasti vzdělávání. Ve volném čase velmi rád běhám, čtu, cestuji po celém světě a fotografuji.
strnad@scholaempirica.org

Mgr. Kateřina Šafářová

Evaluátorka projektů
Více informací

Kateřina Šafářová

Ve Schole Empirice se věnuji analýze dat a evaluaci projektů. Před příchodem do Scholy jsem se řadu let v Člověku v tísni zabývala výzkumem a podporou mediálního vzdělávání na základních a středních školách. Vedle práce ještě studuji na FSV UK Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologii. Volný čas trávím nejraději sportem v přírodě, zejména lezením a turistikou.
safarova@scholaempirica.org

PhDr. Irena Zárubová

Metodička vzdělávání
Více informací

Irena Zárubová

Irena vystudovala obor Učitelství pro první stupeň se specializací na výuku anglického jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci programu Erasmus část studia i následnou stáž strávila ve Finsku. Učila na státní i soukromé základní škole v ČR, nejvíce zkušeností získala na Evropské škole v Bruselu na prvním stupni české sekce, kde pracovala v letech 2009-2018. Praxi má také ve školení dospělých. Celoživotně se vzdělává a účastní školení zaměřených na pedagogiku a rodičovství. V organizaci Schola Empirica se jako metodička podílí především na implementaci mezinárodního projektu KiVa v ČR, ale spolupracuje i na dalších projektech v Inovacích pro pedagogiku.
zarubova@scholaempirica.org

Mgr. Marek Pour

Výzkumník a evaluátor
Více informací

Marek Pour

Vzděláním psycholog z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době doktorand na Masarykově Univerzitě. Pro Scholu Empiricu zpracovává evaluace projektů týkajících se žurnalistiky a vzdělávání. Kromě rozhovorů se zaměřuje zejména na metody kvalitativního výzkumu.
pour@scholaempirica.org

Paolo Mazzeo

Koordinátor Prague Summer School
Více informací

Paolo Mazzeo

Paolo vystudoval historii a dějiny umění v Itálii, kde se od roku 2015 podílel na organizaci a šíření aktivit v oblastech umění, historie a kultury. Spolupracoval s médii a kulturními organizacemi (např. muzei) jako grafický designer. Věnoval se výzkumu v oblasti psychologie umění a psychologie turismu, podílel se na vzdělávacích projektech ve spolupráci se školami. Vášeň pro slovanskou historii, umění a kulturu ho v roce 2019 přivedla do Prahy. Zde působí jako turistický průvodce a zkoumá možnosti smart tourismu. Spolupracuje s cestovními agenturami, vytváří nové trasy a prohlídky v Praze a školí další průvodce. Od roku 2022 působí jako koordinátor Prague Summer Schools.
mazzeo@scholaempirica.org

Bc. Kateřina Netíková, DiS.

Projektová manažerka
Více informací

Kateřina Netíková

20 let se věnuji řízení projektů, posledních 10 let mě přitahuje vzdělávání dětí i dospěláků. Od roku 2021 pomáhám Schole šířit metodiky pro rozvoj měkkých dovedností.
netikova@scholaempirica.org

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací