Komplexní výcvik Dobrý začátek®: podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku Moduly 1, 2 a 3

Místo

Praha

Termín

Od 

5. října 2024

 do 

30/01/2024
5. 10. 2024, 12. 10. 2024, 21. 11. 2024 a 30. 1. 2024

Program vhodný pro 

Pedagogové, Vedoucí i jiní pracovníci předškolního vzdělávání a výchovy

Popis

Během úvodního Modulu 1 nahlédnete do problematiky podpory sociálního a emočního rozvoje dětí předškolního věku vč. příkladů dobré praxe.

Seznámíte se s tématy:

 • Strategie vedení třídy,
 • pozitivní komunikace s dítětem,
 • popisný jazyk,
 • chválení a hodnocení dítěte,
 • formativní hodnocení dítěte,
 • vedení dítěte k sebeuznání,
 • podpora emočního vývoje dítěte,
 • podpora pozitivního a žádoucího chování ve třídě,
 • strategie k odstraňování nevhodného chování,
 • prevence a intervence u agresivního chování a konfliktů ve třídě,
 • budování vztahů a spolupráce s rodiči.

Rozšiřující moduly 2 a 3 jsou určeny pro hlubší výklad obtížných částí metodiky, nabídku aktivit pro práci s dětmi a rodiči v MŠ, praktický nácvik strategií na podporu sociálního a emočního rozvoje dětí v MŠ, práci s agresivním chováním a mediace sporu, analýzu videonahrávek a reflexi účastníků.

12000

Cena

12000

 Kč

min. počet účastníků akce je 10 (max. 20), školení lze financovat ze šablon OP JAK
Vč. občerstvení a obědů, kompletní sady materiálů, knihovny ukázkových videí, mentoringu a individuálních konzultací

Další informace

1
1
S termínem
Prezenční
Sdílet: