2021-01-05T09:27:18+01:00

Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Termín realizace: 1.5.2020 - 30.4.2022 CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464 Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu [...]

2020-05-06T09:52:27+02:00

Zavedení a ověření metodiky rozvoje socio-emočních dovedností v MŠ a ZŠ

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022 CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016373 Projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje ověřené a ucelené nástroje pro učitele, [...]

Ukončené projekty

Přehled dokončených projektů

2019-01-14T16:48:40+01:00

Erasmus+ Podpora sociálních a emočních dovedností u dětí předškolního věku ze znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí

Snažíme se zdůrazňovat důležitost předškolní výchovy a vzdělávání a společné působení předškolních zařízení a rodičů. Právě předškolní období je klíčové v položení pevných základů, které směrují děti k životní cestě, k plnohodnotnému a naplněnému životu a soužití s ostatními lidmi.

2019-01-14T16:12:25+01:00

Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci Bangor University ve Walesu (CEBEI)

Projekt „Stáž učitelek MŠ na pracovištích Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci, Bangor University, Wales (CEBEI)“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0132, podporovaný z ESF (OPVK) realizovala Schola [...]

2019-01-14T15:53:34+01:00

Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání

Projektu „Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0022, podporovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, [...]

2019-01-14T15:46:29+01:00

Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku v MŠ v zemích V4 (ČR, PL, SR, HU)

Od ledna 2013 zahájila SCHOLA EMPIRICA realizaci mezinárodního projektu „Supporting Social and Emotional Development of Pre-school Children“, podpořeného Visegradským fondem v délce trvání jednoho roku. [...]

2019-01-14T15:44:59+01:00

Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ

V letech 2011–2012 realizovala SCHOLA EMPIRICA dva projekty „Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ v [...]

2019-01-14T15:26:14+01:00

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

Projekt „Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže“ si kladl za cíl zpřístupnit nejnovější poznatky a aktuálně potřebné dovednosti [...]