Projekt si klade za cíl řešit otázku, jak by měla vypadat učící se organizace 21. století a jak pomoci organizacím dosáhnout těchto hodnot. Hlavní důraz se přitom klade na podporu procesu učení a sdílení/propojení mezi jednotlivými organizacemi a lidmi. Výstupem projektu bude nová metodika pro tzv. SMART učící se organizaci.