Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavazujeme se ho chránit. Tyto zásady vysvětlují, jak budeme s vašimi osobními údaji nakládat.

B. Zdroje

Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony od společnosti SEQ Legal (seqlegal.com).
a upraven společností Schola Empirica (www.scholaempirica.org).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, uchovávány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 • informace o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek, včetně zdroje odkazu, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest na webových stránkách;
 • informace, jako je vaše e-mailová adresa, které zadáte při registraci na našich webových stránkách;
 • informace, které zadáte při vytváření profilu na našich webových stránkách – například vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a koníčky, údaje o vzdělání a zaměstnání;
 • informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které zadáváte za účelem nastavení odběru našich e-mailů a/nebo zpravodajů;
 • informace, které zadáte při používání služeb na našich webových stránkách;
 • informace, které jsou generovány při používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;
 • informace týkající se všeho, co zakoupíte, služeb, které využíváte, nebo transakcí, které provedete prostřednictvím našich webových stránek, což zahrnuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a údaje o kreditní kartě;
 • informace, které zveřejníte na našich webových stránkách s úmyslem zveřejnit je na internetu, což zahrnuje vaše uživatelské jméno, profilové obrázky a obsah vašich příspěvků;
 • informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně obsahu komunikace a metadat;
 • jakékoli další osobní údaje, které nám zašlete.

Předtím, než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se sdělením i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Používání vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům:

 • správu našich webových stránek a podnikání;
 • přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 • zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 • zasílání výpisů, faktur a upomínek k platbě a vybírání plateb od vás;
 • zasílání obchodních sdělení;
 • zasílání e-mailových oznámení, která jste si výslovně vyžádali;
 • zasílání našeho e-mailového zpravodaje, pokud jste si jej vyžádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud již zpravodaj nepožadujete);
 • zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud již marketingová sdělení nebudete vyžadovat);
 • poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však nebudou moci na základě těchto informací identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 • vyřizování dotazů a stížností, které jste vznesli nebo které se týkají našich webových stránek;
 • zajištění bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 • ověřování dodržování podmínek používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím služby soukromých zpráv na našich webových stránkách) a
 • další použití.

Pokud poskytnete osobní údaje ke zveřejnění na našich webových stránkách, budeme tyto údaje zveřejňovat a jinak používat v souladu s licencí, kterou nám udělíte.

Nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich informací na našich webových stránkách a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem jejího přímého marketingu nebo přímého marketingu jakékoli jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli z našich zaměstnanců, vedoucích pracovníků, pojistitelů, odborných poradců, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 • v rozsahu, který nám ukládá zákon;
 • v souvislosti s probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními;
 • za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným osobám za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika);
 • kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoli podniku nebo majetku, který prodáváme (nebo o jehož prodeji uvažujeme), a
 • jakékoli osobě, o níž se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zpřístupnění těchto osobních údajů, pokud by podle našeho rozumného názoru takový soud nebo orgán mohl s přiměřenou pravděpodobností nařídit zpřístupnění těchto osobních údajů.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám.

F. Mezinárodní předávání údajů

Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a předávány mezi jakoukoli zemí, ve které působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo které poskytnete ke zveřejnění na našich webových stránkách, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací jinými osobami.
Výslovně souhlasíte s předáváním osobních údajů popsaným v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

V tomto oddíle G jsou uvedeny naše zásady a postupy uchovávání údajů, které mají pomoci zajistit, abychom plnili naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel nebo tyto účely nezbytné.

Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu G budeme uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

 • v rozsahu, v jakém nám to ukládá zákon;
 • pokud se domníváme, že tyto dokumenty mohou být relevantní pro probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 • za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným osobám za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budeme uchovávat na našich zabezpečených (heslem a firewallem chráněných) serverech.
Všechny elektronické finanční transakce zadávané prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.
Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nezabezpečený a my nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.
Jste zodpovědní za

to, že heslo, které používáte pro přístup na naše webové stránky, bude důvěrné; nebudeme vás o heslo žádat (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na naše webové stránky).

I. Změny

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli občas kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám těchto zásad. O změnách těchto zásad vás můžeme informovat e-mailem nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.

J. Vaše práva

Osobní údaje, které si vyžádáte, můžeme zadržet v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nám kdykoli dát pokyn, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran a nejsme za ně zodpovědní.

L. Aktualizace informací

Pokud je třeba opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které o vás uchováváme, dejte nám prosím vědět.