Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

You are here:

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

Projekt „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240, je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost –  výzva č. 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny).

Termín realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Cílem projektu je inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností, která cílí na sociální a terénní pracovníky, kteří v rámci svých služeb dochází do rodin, a dává jim k dispozici ověřený nástroj, jak u rodičů podporovat rodičovské dovednosti – pouze na základě pozitivní zpětné vazby (tzv. dovednost serve-return). Inovace navazuje na stávající model terénních služeb, ale inovačně působí na charakter, tedy na způsob i obsah intervencí.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email