Dobrý začátek pro rodiče

Metodiku Dobrý začátek pro rodiče rozvíjíme v těchto projektech

Metodika Dobrý začátek pomáhá učitelům pomocí konkrétních postupů a nástrojů zprostředkovat dětem dobré návyky a postoje do života, vypořádat se s odlišnostmi, rozdílnými návyky a vzorci chování, které si děti přinášejí z rodinného prostředí.

Název projektu:

Rodičovské skupiny jako nástroj podpory rodičovských dovedností u rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Termín realizace:

1. 5. 2020 – 30. 4. 2022

Označení: 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011464

Popis projektu: 

Hlavní myšlenkou projektu je posílení rodičovských kompetencí u rodin sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím nového druhu podpory – odborně moderovaných rodičovských skupin, opírající se o v zahraničí ověřenou metodiku „Celoživotní program zdravého rodičovství pro malé děti“. Projekt cílí na rozvoj odborných znalostí sociálních pracovníků v oblasti posilování rodičovských dovedností, rodičům poskytne intenzivní podporu v rozvoji rodičovských kompetencí.

Loga, sponzoři: 

Název projektu:

Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností

Termín realizace:

1. 5. 2018 – 30. 4. 2020

Označení: 

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0007240

Popis projektu: 

Cílem projektu je inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností, která cílí na sociální a terénní pracovníky, kteří v rámci svých služeb dochází do rodin, a dává jim k dispozici ověřený nástroj, jak u rodičů podporovat rodičovské dovednosti – pouze na základě pozitivní zpětné vazby (tzv. dovednost serve-return). Inovace navazuje na stávající model terénních služeb, ale inovačně působí na charakter, tedy na způsob i obsah intervencí.

Loga, sponzoři: 

The corresponding post type is disabled. Please make sure to 1) install The7 Elements plugin under The7 > Plugins and 2) enable desired post types under The7 > My The7, in the Settings section.

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací