Dobrý začátek pro rodiče

Výcvik ve vedení rodičovských skupin

Praktický výcvik ve vedení rodičovských skupin je vhodný pro sociální a terénní pracovníky a další profesionály, kteří pracují s rodiči malých dětí.

Dobrý začátek pro rodiče: Ověřené přístupy ve výchově

Skupinový program vedený metodiky Scholy Empirica pro MŠ a MAP: Praktické dílny pro rodiče, kde se naučí, jak vybudovat pevný vztah s dětmi a předcházet problémům v chování.

Výcvik ve vedení rodičovských skupin – efektivní intervence pro posilování rodičovských dovedností

dva pilíře vedení rodičovských skupin

Forma

Jednání sociálních pracovníků s rodiči a způsob, jakým jim celý program předkládají, je to nejdůležitější – představuje vzor, jak by se rodiče měli chovat vůči dětem.

Základní požadovaná dovednost lektora rodičovské skupiny je vytvářet společný přístup k řešení problémů a iniciovat změny postojů a výchovných postupů, které chceme vidět u rodičů: lektor chválí a oceňuje rodiče, aktivně naslouchá, je důsledný a soucitný, posuzuje problémy a prakticky je řeší.

Jednání a chování lektora se tak stává pro rodiče přirozeným vzorem.

Obsah

Obsah intervencí je založen na metodice Dobrý začátek pro rodiče. Strukturu a obsah setkání je možné si přečíst zde.

Během výcviku se pracovníci seznamují, procvičují a upevňují formu i obsah vedení rodičovských skupin.

PRAKTICKÝ VÝCVIK SOCIÁLNÍCH A TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

PRO KOHO

praktický výcvik je vhodný pro sociální a terénní pracovníky a další profesionály, kteří pracují s rodiči malých dětí

JAK

výcvik probíhá prožitkovou formou – účastníci během školení zažívají to, co následně budou zažívat rodiče, nacvičují konkrétní strategie v souladu s metodikou Dobrý začátek

JAK DLOUHO

5denní výcvik (5 x 6 hodin) v kuse

SPOLEČNĚ

průběžně probíhá intervize a supervize, sdílení a síťování

S PODPOROU

každý účastník má k dispozici podrobný manuál lektora

KDE

místo konání bude upřesněno dle lokality účastníků

Výcvik v rozsahu 30 hodin probíhá v prezenční formě, strukturu vzdělávacího programu naleznete zde.

Váháte, zda je program Dobrý začátek pro rodiče vhodný pro Vaši organizaci?

Rádi se s Vámi spojíme telefonicky, online či na osobní konzultaci.

Máte-li zájem o další informace, školení ve Vašem regionu, kontaktuje prosím koordinátorku projektu.

Mgr. Martina Ducheček Koutná

Koordinátorka metodiky Dobrý začátek pro rodiče
koutna@scholaempirica.org, 775590867

Co Dál?

Ozvěte se nám nebo pokračujte ve zjišťování dalších informací