Schola Empirica, z.s. je nezávislá, nevládní a nepolitická nezisková organizace působící již od roku 2003.

Schola Empirica, z.s. (do ledna 2014 pod jménem Centrum pro veřejnou politiku, o.s.; http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz010.html) je nezávislou, nevládní a nepolitickou neziskovou organizací působící již od roku 2003.

Cílem organizace je prostřednictvím vzdělávání přispívat ke zkvalitňování veřejné politiky, zlepšování společenského klimatu a občanského soužití.

Schola Empirica vytváří nezávislou platformu pro výměnu názorů mezi domácími i mezinárodními odborníky v oblasti aplikovaných společenských věd, je aktivní v empirických výzkumech aktuálních společenských témat. Podílí se na definování nejlepší praxe v dané oblasti a jejího přenosu do prostředí České republiky.

Od roku 2003 Schola Emprica realizuje mezinárodní a národní vzdělávací projekty pro pedagogické a sociální pracovníky, zástupce neziskového i veřejného sektoru. Dlouholetým úspěšným mezinárodním projektem organizace Schola Empirica je pořádání tematických letních škol pro univerzitní studenty z celého světa – Prague Summer Schools. Cílem letních škol je umožnit studentům, aby v rámci mezinárodní diskuse s odbornými partnery z různého kulturního i společenského zázemí prohloubili své znalosti v oboru, konfrontovali svůj pohled na věc a rozvíjeli svůj sociální kapitál.

Detailní informace o jednotlivých projektech, které Schola Empirica realizuje, najdete na hlavní stránce dle jejich tematického zaměření.

Představení Schola Empirica

Interní tým

Egle Havrdová, MA, Ph.D., ředitelka
Více
Mgr. Barbora Dvořáková, Metodička vzdělávání
Více
Jaromír Mazák, Ph.D., Odborný garant evaluace
Více
Mgr. Romana Šloufová, Metodik sociálních inovací
Více
Bc. Petr Havlíček, Koordinátor projektů, metodik
Více
Teresa Bilanová, MA, Koordinátorka vzdělávacích projektů
Více
Laura Migliacci, MA, Koordinátorka mezinárodních programů
Více
Veronika Pouchová, Projektový support
Více
Mgr. Aleš Vomáčka,
Evaluátor projektů
Více
Mgr. Martina Koutná, Výzkumný pracovník
Více
Mgr. Martin Schlossarek, Garant evaluace v projektu Učíme se podnikavosti
Více
Mgr. Magdaléna Klimešová, Výzkumný pracovník
Více
Ing. Marie Michlová, Metodička vzdělávání
Více
Zuzana Černá, Ph.D., Manažerka projektu
Více
Bc. Jan Netík, Analytik kvantitativních dat
Více

Externí spolupracovníci

Prof. Judy Hutchings, CEBEI, Bangor University, Wales
Více
Bc. et Bc. Dana Rychlíková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
Více
Mgr. Renata Ficová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji
Více
Mgr. Ludmila Jirotková, Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
Více
Mgr. et Bc. Jarmila Bučková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
Více
Libuše Nová, DiS., Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
Více
Mgr. Anna Macháčková, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
Více
Mgr. Eva Hrubá, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
Více
PhDr., Mgr. Dana Charyparová, MBA, Vedoucí CKP v Libereckém kraji
Více
Lucie Šepsová, DiS., Vedoucí CKP v Libereckém kraji
Více
Ivana Buderová, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
Více
Mgr. Miloslava Mňuková, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
Více
Gabriela Dědicová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji
Více
Bc. Kateřina Filipová, Vedoucí CKP Vlašim
Více
Mgr. Alena Matějovská, Vedoucí CKP Vlašim
Více
Lenka Jůzková, Vedoucí CKP Třeboň
Více
Hana Písaříková, CKP Třeboň (Jihočeský kraj)
Více
Štěpánka Haníková, Vedoucí CKP Merklín
Více
Michaela Štibraná, CKP Merklín (Plzeňský kraj)
Více

Partneři

MŠ Sluníčko Roudnice n. L.
Více
MŠ Písnička Krupka
Více
MŠ Štětí
Více
Farní charita Roudnice n.L.
Více
Romano Jasnica
Více
MŠ Mozaika Jihlava
Více
MŠ Dobroměřice
Více
MŠ Měříčkova, Brno
Více
Spånga-Tensta
Více
The Youth Association
Více
Center for Evidence Based Early Intervention (CEBEI)
Více
Zahraniční partneři Erasmus +
Více
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Více

Řekli o nás

“Moje zkušenosti se SCHOLA EMPIRICA jsou naprosto výborné. Bál jsem se, ale neměl čeho – dělal jsem databáze, dohledával kontakty, komunikoval se studenty letních škol, četl dokumenty, poskytoval na ně svůj názor a ta trocha kancelářské práce ani nebyla tak nudná díky všemu, co jsem dělal. Nikdy v životě jsem se za měsíc nenaučil tolik jako v SCHOLA EMPIRICA.”


Šimon Vydra, Amsterdam University College

“Stáž ve SCHOLE EMPIRICE mi dala skvělou příležitost využít své schopnosti a dovednosti učit se v praxi. Byla jsem součástí projektu Prague Summer Schools – Letní školy, kde jsem pomáhala s vedením a organizováním studentů během jejích volnočasových aktivit. Památným byla pro prohlídka Prahy s bezdomovcem (Pragulic), která mi poskytla úplně jiný pohled na tuto metropol. Všechny zkušenosti a získané přátelství se studenty z různých kultur a zemí mi pomohlo rozšířit své obzory a týmové pracovní dovednosti. Jsem velmi rád za tuto příležitost a vím, že chvíle, které jsem zažila v SCHOLE EMPIRICE si budu pamatovat do konce svého života.”


Karolina Povilaityte, Vytautas Magnus University

“Díky SCHOLE EMPIRICE jsem mohla důstojně vycestovat, načerpat zkušenosti, vidět zemi s tradicí a kulturními zvyklostmi, v jejichž prostředí se děti vzdělávají. Získala jsem nejen zkušenosti, ale i mnoho energie a nápadů do příštích dnů. Jsem ráda, že mohu přenášet vše do praxe a přispívat k výchově zdravě sebevědomých dětí.


Mgr. Věnceslava Koubová, ředitelka MŠ Sluníčko Roudnice nad Labem