Schola Empirica, z.s. je nezávislou, nevládní a nepolitickou neziskovou organizací působící již od roku 2003.

Schola Empirica, z.s. (do ledna 2014 pod jménem Centrum pro veřejnou politiku, o.s.; http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz010.html) je nezávislou, nevládní a nepolitickou neziskovou organizací působící již od roku 2003.

Cílem organizace je prostřednictvím vzdělávání přispívat ke zkvalitňování veřejné politiky, zlepšování společenského klimatu a občanského soužití.

Schola Empirica vytváří nezávislou platformu pro výměnu názorů mezi domácími i mezinárodními odborníky v oblasti aplikovaných společenských věd, je aktivní v empirických výzkumech aktuálních společenských témat. Podílí se na definování nejlepší praxe v dané oblasti a jejího přenosu do prostředí České republiky.

Od roku 2003 Schola Emprica realizuje mezinárodní a národní vzdělávací projekty pro pedagogické a sociální pracovníky, zástupce neziskového i veřejného sektoru. Dlouholetým úspěšným mezinárodním projektem organizace Schola Empirica je pořádání tematických letních škol pro univerzitní studenty z celého světa – Prague Summer Schools. Cílem letních škol je umožnit studentům, aby v rámci mezinárodní diskuse s odbornými partnery z různého kulturního i společenského zázemí prohloubili své znalosti v oboru, konfrontovali svůj pohled na věc a rozvíjeli svůj sociální kapitál.

Detailní informace o jednotlivých projektech, které Schola Empirica realizuje, najdete na hlavní stránce dle jejich tematického zaměření.

Představení Schola Empirica

Interní tým

Egle Havrdová, MA, Ph.D., ředitelka
Mgr. Barbora Dvořáková, Metodička vzdělávání
Jaromír Mazák, Ph.D., Odborný garant evaluace
Mgr. Alena Šeredová, Projektový manažer; Učíme se podnikavosti
Mgr. Romana Šloufová, Metodik sociálních inovací
Bc. Petr Havlíček, Koordinátor projektů, metodik
Mgr. Kateřina Mejsnarová, Koordinátorka zahraničních stáží; Učíme se podnikavosti
Mgr. Aleš Vomáčka,
Evaluátor projektů
Laura Migliacci, MA, Koordinátorka mezinárodních programů
Veronika Pouchová, Projektový support
Mgr. Martin Schlossarek, Garant evaluace v projektu Učíme se podnikavosti
Mgr. Magdaléna Klimešová, Výzkumný pracovník
Mgr. Martina Koutná, Výzkumný pracovník

Externí spolupracovníci

Prof. Judy Hutchings, CEBEI, Bangor University, Wales
Bc. et Bc. Dana Rychlíková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
Mgr. Renata Ficová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji
Mgr. Ludmila Jirotková, Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
Mgr. et Bc. Jarmila Bučková, Vedoucí CKP v kraji Vysočina
Libuše Nová, DiS., Vedoucí CKP v Ústeckém kraji
Mgr. Anna Macháčková, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
Mgr. Eva Hrubá, Vedoucí CKP v Královehradeckém kraji
PhDr., Mgr. Dana Charyparová, MBA, Vedoucí CKP v Libereckém kraji
Lucie Šepsová, DiS., Vedoucí CKP v Libereckém kraji
Ivana Buderová, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
Mgr. Miloslava Mňuková, Vedoucí CKP v Pardubickém kraji
Gabriela Dědicová, Vedoucí CKP v Jihomoravském kraji

Partneři

MŠ Sluníčko Roudnice n. L.
MŠ Písnička Krupka
MŠ Štětí
Farní charita Roudnice n.L.
Romano Jasnica
MŠ Mozaika Jihlava
MŠ Dobroměřice
MŠ Měříčkova, Brno
Spånga-Tensta
The Youth Association
Center for Evidence Based Early Intervention (CEBEI)
Zahraniční partneři Erasmus +
Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Řekli o nás

“Moje zkušenosti se SCHOLA EMPIRICA jsou naprosto výborné. Bál jsem se, ale neměl čeho – dělal jsem databáze, dohledával kontakty, komunikoval se studenty letních škol, četl dokumenty, poskytoval na ně svůj názor a ta trocha kancelářské práce ani nebyla tak nudná díky všemu, co jsem dělal. Nikdy v životě jsem se za měsíc nenaučil tolik jako v SCHOLA EMPIRICA.”


Šimon Vydra, Amsterdam University College

“Stáž ve SCHOLE EMPIRICE mi dala skvělou příležitost využít své schopnosti a dovednosti učit se v praxi. Byla jsem součástí projektu Prague Summer Schools – Letní školy, kde jsem pomáhala s vedením a organizováním studentů během jejích volnočasových aktivit. Památným byla pro prohlídka Prahy s bezdomovcem (Pragulic), která mi poskytla úplně jiný pohled na tuto metropol. Všechny zkušenosti a získané přátelství se studenty z různých kultur a zemí mi pomohlo rozšířit své obzory a týmové pracovní dovednosti. Jsem velmi rád za tuto příležitost a vím, že chvíle, které jsem zažila v SCHOLE EMPIRICE si budu pamatovat do konce svého života.”


Karolina Povilaityte, Vytautas Magnus University

“Díky SCHOLE EMPIRICE jsem mohla důstojně vycestovat, načerpat zkušenosti, vidět zemi s tradicí a kulturními zvyklostmi, v jejichž prostředí se děti vzdělávají. Získala jsem nejen zkušenosti, ale i mnoho energie a nápadů do příštích dnů. Jsem ráda, že mohu přenášet vše do praxe a přispívat k výchově zdravě sebevědomých dětí.


Mgr. Věnceslava Koubová, ředitelka MŠ Sluníčko Roudnice nad Labem