Připravujeme českou verzi Skills Builder Accelerator

You are here:

Jak 2krát zrychlit rozvoj měkkých dovedností a nezahltit se

Ukazuje se, že se Skills Builderem si žáci měkké dovednosti osvojují až dvakrát rychleji v porovnání se školami, kde se měkké dovednosti cíleně nerozvíjejí (zdroj: Impact Report 2022). Skills Builder Accelerator je osvědčený roční program, jak pedagogický sbor provést  implementací metodiky do výuky.

Ve spolupráci s britskými partnery proto připravujeme Skills Builder Accelerator upravený pro české prostředí.

Efektivní, dlouhodobá a udržitelná strategie pro rozvoj měkkých dovedností


Program se zaměřuje na systematický a dlouhodobý rozvoj socioemočních dovedností dětí v oblasti komunikace, řešení problémů, sebeřízení a spolupráce. Součástí programu bude  počáteční proškolení členů pedagogického sboru a metodická podpora ve formě offline a online konzultací. Neomezený přístup k učebním materiálům z našeho metodického portálu je samozřejmostí. Akcelerátor tak představuje efektivní a dlouhodobou strategii pro rozvoj měkkých dovedností, která bude funkční a udržitelná právě pro vaši školu.

Završením ročního programu je získání mezinárodního certifikátu v jedné ze 3 úrovní – bronzové, stříbrné a zlaté – podle stupně pokročilosti v zavádění metodiky. Pokud se škola bude chtít posouvat v úrovni rozvoje měkkých dovedností dále, může se do akcelerátoru přihlásit opakovaně a získat vyšší úrovně certifikace. Získáním certifikátu se škola automaticky zařadí na seznam více než 500 škol po celém světě, které s metodikou Skills Builder úspěšně pracují.

Ve školním roce 2023/2024 proběhne pilotní běh české verze akcelerátoru s vybranými školami. Pro rok 2024/2025 pak připravujeme spuštění akcelerátoru pro další zájemce.

Rozšiřujeme lektorský tým

Dvoudenní lektorský workshop je zážitkově a prakticky zaměřený a je založen na konstruktivistické pedagogice. Během kurzu se účastníci seznámí s metodikou Skills Builder a jejími osmi klíčovými kompetencemi: schopnost naslouchat, prezentačními dovednostmi, schopností řešit problémy, kreativním myšlením, pozitivním nastavením, cílevědomostí, vůdčími schopnostmi a týmovou prací.

Workshop je strukturován do pěti bloků, které se zaměřují na praktické aspekty lektorské práce, od neverbální komunikace a budování vztahu s účastníky přes řešení obtížných situací, využití moderních výukových aplikací, až po evaluaci a zpětnou vazbu. Během celého kurzu účastníci procházejí aktivitami, které jim umožňují prakticky aplikovat dovednosti a techniky, o kterých se učí.

Podmínkou je absolvování úvodního 16hodinového  školení.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email