BE-CHILD: Budování inkluzivní společnosti, která podporuje pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání v rozvíjení sociálních a emočních dovedností předškolních dětí

You are here:

Cílem projektu BE-CHILD je podporovat pedagogy a vychovatele v předškolním vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně napomáhat rozvoji sociálních a emočních dovedností předškolních dětí. To zahrnuje například vybavení pedagogů a vychovatelů v předškolním vzdělávání schopnosti vyhodnotit zralost dětí a kapacitu pro inkluzivní chování, aby byly děti lépe připravené na přechod do základní školy, a dosažení jednotného způsobu vyučování sociálních a emočních dovedností napříč členskými státy EU – tento projekt tak podpoří mezinárodní důvěru a spolupráci.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email