Zavedení a ověření metodiky rozvoje socioemočních dovedností v MŠ a ZŠ

You are here:

Projekt reaguje na tři opomenuté oblasti systému předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje ověřené a ucelené nástroje pro učitele, sjednocuje způsob práce s problematikou socioemočních dovedností a zapracovává ji do ŠVP, umožňuje návaznost mezi rozvojem socioemočních dovedností v rámci předškolního a školního vzdělávání a v neposlední řadě poskytuje ověřené způsoby zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí a navázání partnerského vztahu s rodinou.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email