Dobrý začátek: inkluzivní metody práce s dětmi a rodiči

You are here:

Projekt se zaměřil na podporu inkluzivního předškolního vzdělávání v Roudnici nad Labem, ve Štětí a v Krupce. Jedním z cílů bylo podpořit začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do kolektivu mateřské školy, tedy podpořit školní docházku dětí, navázat spolupráci s jejich rodiči a umožnit dítěti (a celé rodině) hladký vstup a adaptaci v mateřské škole. S tím souvisí prohloubení spolupráce vzdělávacích a sociálních služeb (zejm. mateřských škol, neformálních vzdělávacích center, sociálně aktivizačních služeb) a zefektivnění spolupráce tím, že se stane každodenní součástí jejich práce a bude do ní zahrnuta rodina.

Sdílet článek:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email